Formuła konkursu

Konkurs składa się z trzech etapów:

                        Etap 1.  Na tę część turnieju składa się test jednokrotnego wyboru, przeprowadzony
za pośrednictwem Internetu w gimnazjach w Polsce. Etap ma na celu wyłonienie piętnastu osób, które uzyskają najlepszy wynik – ze wszystkich szkół.
Osoby te wraz z nauczycielem prowadzącym dostaną zaproszenie do ZSP1 na kolejny etap części konkursu. Szczegóły punktowania oraz zasady wyłonienia zwycięzcy znajdują się
w regulaminie konkursu.

 

                        Etap 2.  Łączna ilość uczniów biorących udział w tym etapie to 15 osób. Muszą się wykazać umiejętnościami praktycznymi w dwóch dziedzinach: „Technologia sieciowa” oraz „Systemy Operacyjne”. Sale informatyczne zostaną wcześniej przystosowane do tego etapu przez Komisję Konkursową. Wszyscy zawodnicy przejdą przez te same zadania. Punktacja za ten etap jest określona w Regulaminie Konkursu. Cztery osoby,
które uzbierają największą ilość punktów w tym etapie przechodzą do finału.
Na czas trwania etapu nauczyciele uczniów biorących udział zaproszeni zostaną na herbatę i drobny poczęstunek. Opiekunowie zostaną poproszeni o przejście do sali tuż przed ogłoszeniem wyników etapu drugiego. Po zakończeniu wszyscy zaprowadzeni zostaną do sali, gdzie odbędą się krótkie wykłady, a po nich ogłoszenie wyników oraz zostanie przeprowadzona runda finałowa.

                           Etap 3. W ostatniej części konkursu wezmą udział czterej uczniowie, którzy zdobyli najwięcej punktów w poprzednim etapie. Finał będzie przypominał teleturniej znany wszystkim dobrze z telewizji. Cztery stanowiska z „grzybkami” konkursowymi oraz ekran pod projektor będą przyszykowane wcześniej przez Komisję Konkursową. Uczeń zgłaszając chęć odpowiedzi na pytanie naciska przycisk. Punktacja oraz zasady finału znajdują się w regulaminie konkursu. Po wyłonieniu laureata nastąpi uroczyste zakończenie konkursu, wręczenie nagród i dyplomów.