Regulamin

Regulamin VIII Edycji Konkursu Informatycznego „Info-Tech”
dla uczniów szkół gimnazjalnych organizowanego przez
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
im. Tadeusza Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim

§1

Uczniowie wraz z opiekunami/nauczycielami, a także szkoły przystępujące do konkursu akceptują regulamin.

Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy i umiejętności z zakresu informatyki w szkołach
oraz pomoc w rozwijaniu talentów uczniów najbardziej uzdolnionych.

§2

Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim.

§3

 • Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas gimnazjalnych zainteresowanych informatyką.
 • Konkurs polega na samodzielnym rozwiązywaniu zadań oraz problemów informatycznych.
 • Uczestnicy konkursu powinni wykazać się znajomością zagadnień informatycznych wykraczających poza podstawę programową.
 • Udział w konkursie jest bezpłatny i może w nim uczestniczyć każdy zainteresowany uczeń gimnazjum.
 • Zgłoszenia chętnych uczniów do konkursu dokonują szkoły na stronie internetowej http:\\www.konkurs.zsp1.edu.pl lub bezpośrednio u organizatorów konkursu
 • w ZSP nr 1, do dnia 8 marca 2015 roku do godziny 16:oo.

 

§4

Konkurs składa się z trzech etapów:

 • kwalifikacje
 • półfinał
 • finał

§5

 • Zadanie uczestników na etapie kwalifikacyjnym polega na udzieleniu odpowiedzi
  na zadane pytania testowe jednokrotnego wyboru za pośrednictwem Internetu
  oraz dowolnej przeglądarki internetowej.
 • Etap kwalifikacyjny odbędzie się w pracowni informatycznej danego gimnazjum
  za pośrednictwem internetu.
 • Wyniki etapu kwalifikacyjnego będą podane 25 marca.
 • W razie jakichkolwiek problemów technicznych prosimy o natychmiastowe poinformowanie komisji konkursowej pod nr tel. 608-891-522 lub mailowo: infotech.zsp1@gmail.com

§6

 • Odbędą się także wykłady informatyczne, podczas oczekiwania na wyniki półfinału.
 • Półfinał oraz Finał odbędą się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
  nr 1 im. Tadeusza Kościuszki
  w Tomaszowie Maz., w dniu 15 kwietnia 2015 roku
  o godzinie
  1000 (półfinał) i 1200 (finał).
 • Aktualna wersja daty i godziny odbycia się etapów jest umieszczana na stronie: www.konkurs.zsp1.edu.pl, w zakładce terminarz. Na plakatach, mediach itd. mogą wystąpić błędy niezależne od nas.
 • Do półfinału zostanie zakwalifikowanych piętnastu najlepszych uczestników
  z gimnazjów.
 • Zadania uczestników konkursu na etapie półfinałowym polegają na sprawdzeniu wiedzy informatycznej w formie praktycznych zadań – przy przygotowanych wcześniej komputerach w ZSP nr 1.
 • Uczestnicy konkursu powinni wykazać się ogólną znajomością wiadomości informatycznych
  z uwzględnieniem na praktyczne rozwiązywanie problemów.
 • Do finału zostanie zakwalifikowanych czterech uczestników, którzy zdobyli największą ilość punktów z poprzedniego etapu.
 • Finał polega na odpowiedzeniu przez uczestników w jak najszybszym czasie na pytania zadawane przez Komisję Konkursową

§7

 • Zwycięzcy zostaną uhonorowani nagrodami, a informacje o nich i ich szkołach zostaną ogłoszone w Internecie i mediach.
 • Nagrody będą ufundowane przez firmy i patronów z Polski.
&8
 • Nauczyciele, opiekunowie, uczniowie, a także szkoły organizują transport na koszt własny. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za poniesione koszta, wynikające z przyjazdu, zakwaterowania itd.

 

 

W przypadkach nieopisanych w niniejszym regulaminie interpretacja
należy do Komisji Konkursowej.

Komisja Konkursowa zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu.

 
Ostatnia aktualizacja regulaminu: 16.04.2015 godz. 12:08